I. Postanowienia ogólne
1. Poniższy regulamin jest własnością organizatorów "Magiowizji"
2. Do konkursu może dołączyć każda istniejąca szkoła magii. 
3. Nagrody są indywidualnie przyznawane przez każdą placówkę.

II. Wybór reprezentantów
1. Sposób wyborów reprezentantów jest dowolny dla każdej ze szkół.
2. Reprezentant musi być zapisanym członkiem społeczności danej placówki.
3. Reprezentant może reprezentować tylko jedną szkołę magii.
4. Jeżeli wybór reprezentanta będzie w drodze konkursu wewnątrzszkolnego, zawodnicy nie mogą śpiewać piosenki z którą wystąpią na Magiowizji. 
5. Jeżeli wybór reprezentanta będzie w drodze konkursu wewnątrzszkolnego, placówki mogą stworzyć inny regulamin na czas tego wydarzenia.
6. Reprezentanta wraz z jego piosenką nagraną należy przesłać na mail: magiowizja@wp.pl najpóźniej do 3 grudnia 2017 roku (Polecamy jednak robić to jak najszybciej)

III. Piosenki
1. Każda szkoła jest zobowiązana do napisania własnego tekstu piosenki. Tekst piosenki nie może obrażać innych szkół, nie może być obrażający (dla innych wierzeń, poglądów i takie tam). Tekst piosenki nie może mieć charakteru politycznego (np. piosenka, która ma zachęcić do zapisu do Waszej szkoły). Wszelkie aluzje do innych osób również nie są mile widziane. 
2. Instrumental do piosenki może być wzięty już od istniejącej piosenki.
3. Piosenka nie może przekraczać 4 minut.
4. W piosence może występować maksymalnie 6 osób.
5. Jedyny efekt, jaki można nałożyć na główny wokal, jest odszumianie. Efekty na wokale poboczne można nakładać według woli.
6. Uprasza się o ograniczenie ewentualnych przekleństw w tekście piosenki.
7. Piosenka w minimum 80% musi składać się z języka polskiego.
8. Pełna wersja piosenki może znana być tylko osobom piszącym tekst, reprezentantom szkoły, dyrekcji szkoły jak i organizatorom Magiowizji. Uprasza się o nie przesyłanie pełnej wersji wszystkim dookoła.
9. Zabrania się używania tła muzycznego piosenek z poprzednich edycji Magiowizji. Piosenki te można obejrzeć w zakładce "O Magiowizji".

IV. PUNKTOWANIE
1. Punkty podawać będzie osoba wybrana przez jury z każdej szkoły w czasie trwania Magiowizji.
2. Głosowanie odbywa się według systemu znanego z Eurowizji 2016. Osobne punkty ma jury szkoły i osobne punkty ma publiczność danej szkoły.
3. Osoby z danej szkoły w specjalnej ankiecie głosują na swojego ulubionego wykonawcę. Ankiety będą stale nadzorowane przez organizatorów. Jeżeli ktoś przynależy do paru szkół, może głosować tylko z jednej. Każdy z oglądających ma możliwość wysłania głosów na maksymalnie 3 szkoły.
4. Jury może przyznać punkty każdej szkole z wyjątkiem swojej. Jury podają punkty w przeznaczonym dla nich formularzu.
5. Po wysłuchaniu wszystkich piosenek będzie przerwa zanim przejdziemy do podawania punktów. Aby zapobiec oszustwom i zmianom punktów w trakcie ujawniania ich przez inne placówki, wszystkie składy jurorskie muszą przesłać nam swoje punkty zanim przejdziemy do ich ogłaszania. Jurorzy otrzymają pełne wersje piosenek przed odbyciem się Magiowizji. Ich zadaniem jest wysłanie punktów najpóźniej do 7 grudnia 2017 roku na mail magiowizja@wp.pl.
6. Wygrywa osoba z największą liczbą zdobytych punktów. W przypadku remisu decyduje to kto zdobył więcej największych wartości punktowych.
7. W jury szkoły musi być od 3 do 5 osób. Skład jurorski wybiera dyrektor albo osoba przez niego powołana.
8. Wszystkie składy sędziowskie muszą mieć swojego reprezentanta, który ujawni punkty na głównej sali.
9. Każda szkoła jest zobligowana do wysłania składu swojego jury najpóźniej do 3 grudnia 2017 roku na mail magiowizja@wp.pl.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Prosi się o przesłanie herbów szkoły, które posłużą jako tło w trakcie słuchania piosenek. Nie jest to jednak obowiązkowe.
2. Magiowizja jest aktualnie planowana na 9 grudniana godzinę 19:00.
3. Wszystkie osoby, które chciałyby umilić nam czas w trakcie przerwy również proszone są o wysłanie swych propozycji na magiowizja@wp.pl albo skontaktowanie się z organizatorami drogą chatową.

6. Organizatorzy Magiowizji zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, po wcześniejszym zawiadomieniu uczestników poprzez stronę Magiowizji.